Poznaj nasze programy edukacyjne! Zapraszamy!

Przygotowaliśmy dla Was trzy programy edukacyjne na poziomach podstawowym, średnio zaawansowanym, zaawansowanym oraz trzy programy pozaszkolne. Pierwszy program pozaszkolny to warsztaty grupowe umuzykalniające dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Drugi program pozaszkolny to zajęcia chóru, a trzeci - spotkania niecykliczne dla tych, którzy chcą poćwiczyć z naszymi wykładowcami w wybranym terminie, np. przed przesłuchaniem czy występem.

Do wyboru: Kontrabas, Akordeon Guzikowy, Akordeon Klawiszowy, Perkusja, Skrzypce, Basy,Gitara, Pianino oraz Lekcje Śpiewu.

Przygotowaliśmy programy dostosowane do poziomu zaawansowania naszych podopiecznych

Będziemy Was wspierać w rozwoju muzycznym - od podstaw do poziomu zaawansowanego!

Podstawowy

 • Poznawanie techniki gry na instrumencie.

 • Poznawanie dźwięków ze słuchu.

 • Poznawanie systemu nutowego.

 • Poznawanie systemu tabulatorowego.

 • Historia Polskiej Muzyki Etnicznej. Warsztaty prowadzone przez etnomuzykologa.

 • Warsztaty studyjne oraz z uznanym artystą raz w semestrze.

Dowiedz się więcej

Średnio zaawansowany

 • Praca nad swobodą używania instrumentu. Doskonalenie techniki.

 • Praca nad świadomym używaniem skal.

 • Ćwiczenia w używaniu słuchu jako głównej pomocy podczas grania bez nut.

 • Zajęcia z zespołu w mieszanym składzie instrumentalnym uczniów.

 • Wspólna analiza harmoniczna z nauczycielem Amei nad wybraną melodią.

 • Nauka muzyki etnicznej z innych krajów.

 • Wykłady z historii Word Music prowadzone przez zaprzyjaźnioną Panią Etnomuzykolog.

Dowiedz się więcej

Zaawansowany

 • Specjalne ćwiczenia nad doskonaleniem techniki oraz wyobraźni muzycznej.

 • Praca nad używaniem skal na wybranych melodiach etnicznych i jazzowych.

 • Ćwiczenia improwizatorskie poprzez losowe przykłady muzyczne.

 • Zajęcia z zespołu w mieszanym składzie instrumentalnym uczniów.

 • Wspólna analiza harmoniczna z nauczycielem Amei nad wybraną melodią.

 • Wykłady z historii Word Music oraz Historii Jazzu.

 • Czytanie a-vista oraz improwizowanie bez wcześniejszego przygotowania.

Dowiedz się więcej

Zajęcia dodatkowe pozaszkolne

Nauka Muzyki Góralskiej / Niecykliczne zajęcia indywidualne

 • Przygotowanie do konkursu.

 • Pomoc w nauczeniu się danej melodii etnicznej.

 • Wsparcie w problemach technicznych z instrumentem.

 • Wsparcie ucznia w połączeniu życia osobistego z nauką gry na instrumencie/lekcjami śpiewu.

Dowiedz się więcej

Umuzykalniające dla dzieci

 • Rozwijanie wrażliwości i ekspresji poprzez muzykę.

 • Kształtowanie poczucia rytmu i słuchu muzycznego .

 • Praca nad prawidłową emisją głosu.

 • Kształtowanie precyzji ruchowej i koordynacji.

 • Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z teorii muzyki.

 • Wyrabianie poczucia estetyki i potrzeby uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Dowiedz się więcej

Chór

 • Zapoznanie z podstawami anatomii i fizjologii aparatu słuchowo-głosowego.

 • Nauczanie prawidłowej emisji glosu.

 • Rozwijanie umiejętności czytania nut głosem.

 • Kształtowanie świadomości harmonicznej w śpiewie wielogłosowym.

 • Zapoznanie z różnorodną literaturą chóralną.

 • Rozwijanie muzykowania zespołowego oraz ogólnej wrażliwości i wyobraźni muzycznej.

Dowiedz się więcej