Poziom średnio zaawansowany

AMEI

Oferta skierowana do osób, które chcą się w dalszym ciągu rozwijać i przejdą pozytywnie przesłuchania na ten poziom.

Cele programu

Poziom średnio zaawansowany

Poziom średnio zaawansowany jest skierowany do osób, które mają dobrą techniką gry oraz potrafią grać z nut i tabulatury. Celem tego poziomu jest praca nad graniem ze słuchu i znajomością podstawowych skal oraz ich świadomego używania podczas improwizacji.

Jeżeli...

 • interesujesz się muzyką etniczną oraz improwizowaną,

 • chcesz nadal doskonalić grę na swoim intrumencie lub kilku instrumentach,

 • w przyszłości chcesz kontynuować rodzinne i regionalne tradycje kulturowe,

 • chcesz poszerzać swoje możliwości improwizatorskie,

 • chcesz rozwinąć swoją wyobraźnię,

 • chcesz doskonalić swoją grę ze słuchu oraz granie z nut,

To ten program jest właśnie dla Ciebie! Zapraszamy!

Struktura programu

Opcja grupowa

 • Nauka gry na intrumencie - zajęcia grupowe - 4 h miesięcznie. Lekcje realizowane w trybie 1 h w tygodniu.

 • Do wyboru nauka gry na: Skrzypcach, Perkusji, Akordeonie Guzikowym oraz Klawiszowym, Kontrabasie, Pianinie, Gitarze oraz Wokalu.

 • Grupowe zajęcia z kształcenia słuchu - 3 h miesięcznie. Zajęcia realizowane w trybie 45 min 1 raz w tygodniu.

 • Grupowe zajęcia nauki harmonii i improwizacji 3 h miesięcznie. Zajęcia realizowane w trybie 45 min 1 raz w tygodniu.

 • Warsztaty w studio muzycznym - 1 h w miesiącu.

 • Zajęcia realizowane w ramach semestru szkolnego i trwają 5 miesięcy.

 • Wszystkie zajęcia realizowane są stacjonarnie w salach zajęć AMEI.

 • Zajęcia prowadzone są przez znakomitych, profesjonalnych pedagogów - muzyków koncertujących.

 • Wykłady z historii Word Music prowadzone przez etnomuzykologa.

 • Warsztaty z uznanym artystą raz w semestrze.

Cena: 400 zł/mies.

Opcja Indywidualna bez zajęć teoretycznych

 • Nauka gry na intrumencie - zajęcia indywidualne - 4 h miesięcznie. Lekcje realizowane w trybie 1 h w tygodniu.

 • Do wyboru nauka gry na: Skrzypcach, Perkusji, Akordeonie, Kontrabasie, Pianinie, Gitarze, Basach oraz Wokalu.

 • Zajęcia prowadzone są przez znakomitych, profesjonalnych pedagogów - muzyków koncertujących.

 • Warsztaty z uznanym artystą raz w semestrze.

 • Zajęcia z zespołu w mieszanym składzie instrumentalnym uczniów - 4h miesięcznie.

Cena: 600 zł/mies.

Opcja Indywidualna + zajęcia teoretyczne

 • Nauka gry na intrumencie - zajęcia grupowe - 4 h miesięcznie. Lekcje realizowane w trybie 1 h w tygodniu.

 • Do wyboru nauka gry na: Skrzypcach, Perkusji, Akordeonie, Kontrabasie, Pianinie, Gitarze, Basach oraz Wokalu.

 • Grupowe zajęcia z kształcenia słuchu - 3 h miesięcznie. Zajęcia realizowane w trybie 45 min 1 raz w tygodniu.

 • Grupowe zajęcia nauki harmonii i teorii muzyki - 3 h miesięcznie. Zajęcia realizowane w trybie 45 min 1 raz w tygodniu.

 • Praca w studio muzycznym - 1 h w miesiącu.

 • Zajęcia realizowane w ramach semestru szkolnego i trwają ok. 5 miesięcy.

 • Wszystkie zajęcia realizowane są stacjonarnie w salach zajęć AMEI.

 • Zajęcia prowadzone są przez znakomitych, profesjonalnych pedagogów - muzyków koncertujących.

 • Wykłady z historii Word Music prowadzone przez zaprzyjaźnioną Panią Etnomuzykolog.

 • Zajęcia z zespołu w mieszanym składzie instrumentalnym uczniów - 4h miesięcznie.

 • Warsztaty z uznanym artystą raz w semestrze.

Cena: 680 zł /mies.

Korzyści

 • Przyjemność z nauki gry na instrumencie.

 • Możliwość grania z wykładowcami podczas koncertów.

 • Pozytywne wykorzystanie wolnego czasu na rozwój.

 • Dostrzeżenie terapeutycznej funkcji muzyki.

 • Rozwój zdolności interpersonalnych dzięki pracy w grupie. Motywacja do podnoszenia swoich umiejętności.

 • Nawiązanie wartościowych znajomości.

 • Spotkania z wybitnymi przedstawicielami świata muzyki, które będą dla naszych uczniów źródłem inspiracji.

Rekrutacja

Zasada przyjęć do naszej muzycznej społeczności

Amei przyjmie na poziom średnio zaawansowany uczniów, którzy wypełnienią poniższy formularz oraz zgłoszą się na przesłuchanie w wyznaczonym terminie, by wykładowcy mogli dopasować kandydata do odpowiedniej grupy. Osoby, które chciałyby uczestniczyć w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych, prosimy o informację w polu "Dodatkowe informacje".

Najczęściej zadawane pytania

FAQ